תכנית "סיוע לחיים" של ארגון לתת מבקשת להקל על מצוקתם הכלכלית, הפיסית והנפשית של ניצולי שואה נזקקים

 

תכנית "סיוע לחיים" של ארגון לתת נועדה לסייע לניצולי שואה נזקקים בערוב ימיהם - לאפשר להם לחיות בכבוד, להקל על מצוקתם הכלכלית, הפיסית והנפשית ולהעביר להם מסר של ערבות הדדית, כבוד, הערכה ודאגה.

  • התוכנית מעניקה סיוע הוליסטי פרטני ורחב לכל ניצול המוכר על ידי משרד הרווחה והופנה באמצעות עו"ס ממשרד הרווחה.
  • הזכאים לסיוע במסגרת התכנית, יקבלו חבילת סיוע הוליסטית, מכבדת ומיידית, המוענקת באופן אישי באמצעות מתנדבים קבועים לניצולי שואה חולים ונזקקים.
  • לאור העובדה שמדובר בחבילת סיוע מאוד רחבה,יכולה התוכנית לטפל במספר מוגבל של ניצולים. עדיפות בסיוע תינתן לניצולי שואה שעל פי הדוחות, זקוקים למכלול הרב ביותר של הסיוע שהתוכנית מעניקה, על מנת לעשות עבורם שינוי משמעותי.